Sortowanie odpadów – jak robią to inni?

Od 1 lipca 2013 roku zaczyna obowiązywać w Polsce system premiujący selektywną zbiórkę odpadów. IKEA sprawdziła jak mieszkańcy wybranych krajów, w których sieć posiada swoje sklepy, radzą sobie z sortowaniem i ponownym wykorzystywaniem odpadów
Od 1 lipca 2013 roku w Polsce zaczyna obowiązywać nowy system zagospodarowywania odpadów. Jest on wprowadzany między innymi po to, aby ograniczyć ilość odpadów trafiających na wysypiska oraz zachęcić Polaków do sortowania. Dzięki temu część cennych surowców wtórnych będzie można odzyskać i wykorzystać ponownie. Motywować do tego ekologicznego zachowania mają niższe stawki za wywóz odpadów posortowanych – w niektórych gminach będą one nawet o połowę niższe niż za zmieszane. IKEA od lat intensywnie pracuje nad redukcją ilości odpadów powstających w ramach jej działalności, a także dba o ich odpowiednie sortowanie „u źródła” oraz ponowne przetwarzanie. Pod hasłem „Segregujesz – płacisz mniej! IKEA. Ty tu urządzisz” firma zachęca Polaków do sortowania odpadów oraz prezentuje ciekawostki, jak inne kraje radzą sobie z ich selektywnym zbieraniem i zagospodarowywaniem.

„IKEA nieustannie stara się inspirować swoich klientów do bardziej zrównoważonego stylu życia, a sortowanie odpadów to jeden z naszych ulubionych tematów. Zebraliśmy więc doświadczenia z różnych zakątków Europy na temat obowiązujących tam rozwiązań w zakresie segregowania odpadów. Z pozyskanych informacji wynika, że najlepiej w tym zakresie radzą sobie państwa, w których selektywna zbiórka odpadów jest promowana i prowadzona od kilkudziesięciu lat. Jesteśmy więc przekonani, że także Polacy za kilka lat staną się ekspertami w zakresie sortowania podobnie jak Szwedzi, Niemcy czy Belgowie, a przeważająca część odpadów będzie poddawana recyklingowi, dzięki czemu zyskają one drugie życie”

sortowanie smieci ikea